Školstvo

Z historie školstva v našej obci

Od roku 1924 bola nad dedinou postavená budova Národnej školy. Bola to prvá škola v Šarišsko-zemplínskej župe, ktorá sa stavala po 1. svetovej vojne. Učiteľom bol Štefan Gajdoš, medzi občanmi známy ako „ovocinár“. Od roku 1946 bol učiteľom Michal Dandár. Od roku 1951Vieroslav Lupták. Do roku 1955 fungovala ako jednotriedka, neskôr ako dvojtriedka. Príčinou zmeny bol rekordný počet žiakov v roku 1955-1956.Učitelia – Anna Ovšaníková a Helena Šoltýsová.

Škola deti s učiteľkou

Ako dvojtriedka fungovala až do roku 1960. Pre nižší počet žiakov a pokles učiteľov zrušil Odbor školstva druhú triedu. Viditeľný. Učiteľkou bola v tom čase Helena Švecová. Od roku 1961 dostala doterajšia osemročná základná škola nové pomenovanie - základná deväťročná škola. Učiteľmi sa stali Gabriel Lukáč a Monika Zamborská.Od roku 1962 nahradila Moniku Zambroskú Mária Lukáčová. Od roku 1968 sa prešlo zo 6-denného na 5-denný vyučovací cyklus a 5. ročník už navštevoval Základnú školu v Kurime. V roku 1962 sa v obci od 1. augusta zriadila materská škola. V novozaloženej jednotriednej škole začala vyučovať učiteľka Anna Jakubášeková, rodáčka z Bardejova.

Škola deti a učiteľka

Vyučovanie sa začalo v jednej miestnosti Andreja Sovu. S majiteľom domu a MNV bola podpísaná zmluva o dočasnom poskytnutí miestnosti. ONV v Bardejove dodal najpotrebnejšie zariadenie. Počet žiakov zapísaných v prvom roku bolo 16. Týmto sa i v Poliakovciach pristúpilo k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa od najútlejšieho detského veku. V roku 1964 bola materská škola presťahovaná do rodinného domu Jána Basu.

 Základne informácie

Samosprávny kraj: Prešovský
Región: Horný Šariš
Mikroregión: Stredná Topľa
Okres: Bardejov
Počet obyvateľov: 369
Prvá písomná zmienka: 1414

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 15:00

 

Kontakt

Obec Poliakovce, č. 20
086 11 Hrabovec
IČO: 00 322 504
DIČ: 202 062 3396
Telefón: 054 479 73 22

Všeobecné informacie: poliakovce@poliakovce.sk

Starosta: starosta@poliakovce.sk

Podateľňa: podatelna@poliakovce.sk

Informácie o naplňani webstránky: webmaster@poliakovce.sk

 

Kompentencie

Obec Poliakovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

 

 

 

 

bottom