Zber komunálneho a separovaného odpadu rok 2022

 

Zásady spravného kompostovania 

Zásady zberu komunálneho odpadu

 

 1. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových
  nádobách a ani vo vreciach na to urcených (s nadpisom
  FURA), nebude vyvezený.
 2. Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu
  do 6:30 hod. v den vývozu.
 3. V den vývozu odpadu sa zber môže uskutocnit aj
  vo vecerných hodinách.

Dokumenty

Ikona PDFZber komunálneho odpadu na stiahnutie... 

 

Ikona PDFProgram odpadového hospodárstva obci Mikroregiónu Stredná Topľa na roky 2011-2015 

Výpočet vytriedenia komunálny odpadov

 

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2021 je 53,22%

Ikona PDFVýpočet rok 2021

 

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2020 je 30,42%

Ikona PDFVýpočet rok 2020

 

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2019 je 23,18%

Ikona PDFVýpočet rok 2019

 

Časový harmonogram vyvozu odpadu

 

Január

07.01. Zmiešané plasty, PET fľaše,
11.01. Komunálny odpad
25.01. Komunálny odpad
28.01. Oleje

Február 

07.02. Zmiešané plasty, PET fľaše,
08.02 Komunálny odpad
18.02. Sklo
18.02. Papier, VKM
22.02. Komunálny odpad
24.02. Elektro, kovové obaly

Marec

08.03. Komunálny odpad,
09.03. Zmiešané plasty, PET fľaše
22.03. Komunálny odpad
29.03. Oleje

Apríl

05.04. Komunálny odpad
07.04. Zmiešané plasty, PET fľaše
19.04. Komunálny odpad
19.04. Papier a VKM
28.04. Sklo

Máj

03.05. Komunálny odpad
06.05. Zmiešané plasty, PET fľaše
17.05. Komunálny odpad
26.05. Oleje
31.05. Komunálny odpad

Jún

07.06. Zmiešané plasty, PET fľaše
13.06. Nebezpečný odpad
14.06. Komunálny odpad
17.06. Papier a VKM
27.06. Sklo
28.06. Komunálny odpad

Júl

01.07. Zmiešané plasty, PET fľaše
12.07. Komunálny odpad
26.07. Oleje
26.07. Komunálny odpad

August

09.08. Komunálny odpad
15.08. Zmiešané plasty, PET fľaše
16.08. Papier, VKM
19.08. Sklo
23.08. Komunálny odpad

September

06.09. Zmiešané plasty, PET fľaše
06.09. Komunálny odpad
20.09. Komunálny odpad
27.09. Oleje

Október

04.10. Komunálny odpad
05.10. Zmiešané plasty, PET fľaše
18.10. Komunálny odpad
18.10. Elektro, kovové obaly
19.10. Papier, VKM
25.10. Sklo

November

01.11. Komunálny odpad
04.11. Zmiešané plasty, PET fľaše
15.11. Komunálny odpad
22.11. Oleje
29.11. Komunálny odpad

December

02.12. Zmiešané plasty, PET fľaše
13.12. Komunálny odpad
13.12. Nebezpečný odpad
15.12. Papier a VKM
27.12. Komunálny odpad
29.12. SkloZákladne informácie

Samosprávny kraj: Prešovský
Región: Horný Šariš
Mikroregión: Stredná Topľa
Okres: Bardejov
Počet obyvateľov: 369
Prvá písomná zmienka: 1414

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 15:00

 

Kontakt

Obec Poliakovce, č. 20
086 11 Hrabovec
IČO: 00 322 504
DIČ: 202 062 3396
Telefón: 054 479 73 22

Všeobecné informacie: poliakovce@poliakovce.sk

Starosta: starosta@poliakovce.sk

Podateľňa: podatelna@poliakovce.sk

Informácie o naplňani webstránky: webmaster@poliakovce.sk

 

Kompentencie

Obec Poliakovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

 

 

 

 

bottom