Zber komunálneho a separovaného odpadu rok 2023

 

Zásady spravného kompostovania 

Zásady zberu komunálneho odpadu

 

 1. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových
  nádobách a ani vo vreciach na to urcených (s nadpisom
  FURA), nebude vyvezený.
 2. Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu
  do 6:30 hod. v den vývozu.
 3. V den vývozu odpadu sa zber môže uskutocnit aj
  vo vecerných hodinách.

Dokumenty

Ikona PDFZber komunálneho odpadu na stiahnutie... 

 

Ikona PDFProgram odpadového hospodárstva obci Mikroregiónu Stredná Topľa na roky 2011-2015 

 

Výpočet vytriedenia komunálny odpadov

 

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2022 je 32,60%

Ikona PDFVýpočet rok 2022

 

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2021 je 53,22%

Ikona PDFVýpočet rok 2021

 

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2020 je 30,42%

Ikona PDFVýpočet rok 2020

 

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2019 je 23,18%

Ikona PDFVýpočet rok 2019

 

Časový harmonogram vyvozu odpadu

 

Január

03.01. Zmiešané plasty, PET fľaše,
10.01. Komunálny odpad
19.01. Sklo
24.01. Komunálny odpad
30.01. Oleje

Február 

07.02 Komunálny odpad
16.02. Papier, VKM
21.02. Komunálny odpad
21.02. Elektro, kovové obaly
23.02. Zmiešané plasty, PET fľaše,

Marec

07.03. Komunálny odpad,
21.03. Sklo,
21.03. Komunálny odpad
29.03. Oleje
29.03. Zmiešané plasty, PET fľaše

Apríl

04.04. Komunálny odpad
18.04. Komunálny odpad
25.04. Papier a VKM
27.04. Zmiešané plasty, PET fľaše

Máj

02.05. Komunálny odpad
16.05. Komunálny odpad
22.05. Sklo
24.05. Zmiešané plasty, PET fľaše
29.05. Oleje
30.05. Komunálny odpad

Jún

12.06. Nebezpečný odpad
13.06. Komunálny odpad
19.06. Zmiešané plasty, PET fľaše
27.06. Papier a VKM
27.06. Komunálny odpad

Júl

11.07. Komunálny odpad
12.07. Zmiešané plasty, PET fľaše
19.07. Sklo
24.07. Elektro, kovové obaly
26.07. Komunálny odpad
26.07. Oleje

August

08.08. Komunálny odpad
16.08. Zmiešané plasty, PET fľaše
21.08. Papier, VKM
22.08. Komunálny odpad

September

05.09. Komunálny odpad
19.09. Komunálny odpad
19.09. Sklo
26.09. Oleje
29.09. Zmiešané plasty, PET fľaše

Október

03.10. Komunálny odpad
17.10. Komunálny odpad
24.10. Zmiešané plasty, PET fľaše
31.10. Komunálny odpad

November

14.11. Komunálny odpad
22.11. Oleje
22.11. Zmiešané plasty, PET fľaše
28.11. Komunálny odpad

December

05.12. Nebezpečný odpad
12.12. Komunálny odpad
14.12. Zmiešané plasty, PET fľaše
20.12. Papier a VKM
21.12. Sklo
26.12. Komunálny odpadZákladne informácie

Samosprávny kraj: Prešovský
Región: Horný Šariš
Mikroregión: Stredná Topľa
Okres: Bardejov
Počet obyvateľov: 369
Prvá písomná zmienka: 1414

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 15:00

 

Kontakt

Obec Poliakovce, č. 20
086 11 Hrabovec
IČO: 00 322 504
DIČ: 202 062 3396
Telefón: 054 479 73 22

Všeobecné informacie: poliakovce@poliakovce.sk

Starosta: starosta@poliakovce.sk

Podateľňa: podatelna@poliakovce.sk

Informácie o naplňani webstránky: webmaster@poliakovce.sk

 

Kompentencie

Obec Poliakovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

 

 

 

 

bottom